Moestuin advies

Opa's tuin advies

En dat slaat dan op de opa van Fenna, die ons allerlei adviezen voor de moestuin geeft. Op de verschillende pagina's vind je diverse adviezen.

Bij Plant en zaaischema staat wanneer en hoe je de verschillende soorten moet zaaien en hoe ver ze van elkaar af moeten staan. Bij strategie wordt beschreven welke planten goed naast elkaar kunnen leven en welke beter niet naast elkaar kunnen worden geplaatst. Tot slot zullen we ook nog advies gaan geven over aardappelen op een aparte pagina, maar dat is voor later. Zorg wel dat je ze tussen 5 en 10 cm diep plant. Het dijkje (de voren) moet je pas aanbrengen als de plantjes ruim boven maaiveld staan. Eerste 6 weken voldoende vocht bij de erpels en voorkiemen is alleen noodzakelijk als je ze vroeger dan normaal wil rooien.